Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

11

İstanbul

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku, Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku
696 Sayılı KHK ve 375 Sayılı KHK’nın geçici 23. Ve 24. Maddeleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçiler 02.04.2018 tarihinde kamu kurumları ve belediye şirketlerinde işçi statüsüne geçiş işlemleri tamamlanmıştı. 05.03.2019
Kadroya Geçirilen Taşeron İşçisine Asgari Ücret Şoku

Taşeronda çalıştıkları dönemde işçilerin ücretleri kamu kurumu/ belediyeler ile taşeron firma arasındaki ihale şartnamesiyle belirleniyordu. Örneğin; bazı kurumlarda

temizlik personelleri asgari ücretin yüzde on dört, güvenlik görevlileri yüzde otuz, veri giriş ve bilgi işlem personelleri ise yüzde yirmi gibi fazlasını alıyorlardı. Bu yüzdelik

dilimler işin niteliğine göre kurumlar arası farklılık gösteriyordu.

Bu ücrete ilave olarak işçiler ayrıca yol, yemek ücreti ve sendika fark ücretleri de alıyorlardı.Asgari ücretin 2019 yılı için %26.05 oranında zamlanmasıyla birlikte kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarında ne yazık ki belirsizlik oluştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda maaşı yeni asgari ücretin altında kalan işçilerin maaşlarının 2020.00 TL'ye çıkarılacağı ve buna ilaveten %4 zamlı ödeneceği belirtildi. Halbuki bu işçiler

taşerondaki mevcut hakları ile beraber kadroya geçirilmişlerdi. Kamu kurumları ile yaptıkları bireysel iş sözleşmesinin ücret kısmında asgari ücretin …..% fazlası şeklinde

hükümde bulunmaktadır. Buda demek oluyor ki; asgari ücretin yüzde kaç fazlası maaş alıyorlardı ise aynı şekilde yeni zamlı asgari ücretin yüzde …. fazlası ve buna ilaveten

de sendika fark ücretleri de yansıtılarak maaşlarının ödenmesi gerekmektedir. Nitekim kadroya geçirildikleri 02 Nisan 2018 tarihinden 31 Aralık 2018 tarihine kadar maaşları

bu şekilde hesaplanarak ödendi. 2019 yılı Ocak ayı maaş bordroları incelendiği takdirde asgari ücretin …… % fazlası ibaresine yer verilmiş fakat hesaplama ve ödemesi yapılmamıştır.

Bakanlığın hakkaniyete uygun olmayan bu görüşleri ve kamu kurumlarının bu uygulaması ile birlikte işçiler ciddi anlamda hak kayıplarına

uğramaktadırlar. Bu işçiler şayet taşeronda kalmış olsalardı maaşları daha yüksek olacaktı. Tarafıma gelen şikayetlerde işçiler şu anda adeta taşeron firmayı mumla arar

hale geldiler. Yıllarca taşeronda çalışıp sosyal sınıf mağduru olan işçi ve emekçi kardeşlerimiz kadro almakla birlikte sosyal hak ve menfaatlerinin iyileşeceğini

düşündüler, işçiler maalesef hayal kırıklığına uğratılmışlardır.Kamu işçileri arasında adil olmayan ve infial yaratabilecek bu maaş skalasının derhal

düzeltilmesi gerekmektedir. Kadroya geçmekle halen geçmişteki hakları tartışma konu olan işçilerin şimdide maaşlarının dolaylı olarak düşürülmesi çalışma hayatına olan

güveni zedelemektedir. Bu elim durumu işçi konfederasyonlarının ve sendikalarının derhal kamuoyu oluşturarak çözüme kavuşturması gerekmektedir. İşçi ve emekçinin

maaşının belirsizliğinin ve hak kayıplarının ivedilikle giderilmesi büyük önem arz etmektedir.

KSC Sosyal Güvenlik Danışmanı

Mehmet Akif Cenkci

Yorum Ekle
Yukarı Git