Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak

Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak

21

İstanbul

Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak

Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak, Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak
Eğitim alanında düzenleme çalışmalarına devam eden TBMM'nin aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine işletmeler ve kurumlar tarafından maaş ödenmesini kabul etti. 02.12.2016
Tasarı onaylandı! Artık onlarda maaş alacak

Yeni kabul edilen tasarıya göre bundan sonra aday çırak ve mesleki teknik eğitim okulları ve kurumlarda görev yapan öğrencilerde ücret alacak.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan Milli eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'na göre, Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayacak.

Eğitim alanını düzenleyen yasa ile aday çırak ve çırakların yanı sıra staj yapan mesleki ve teknik okul öğrencilerine de işletmeler tarafından ücret ödenecek. Bu kişilere, 20 ve daha fazla personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30'undan, 20'den az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret verilemeyecek.

Aday çırak ve çıraklar ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan veya işletmelerde mesleki eğitim ve tamamlayıcı eğitim gören öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde 50'si üzerinden, Milli Eğitim Bakanlığı ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanacak.

Çırak olarak mesleki eğitim gören öğrencilere, asgari ücretin yüzde 30'undan az ödeme yapılmayacak. Öğrencilere ödenebilecek en az ücretin; 20'den az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, 20 ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri devlet katkısı olarak ödenecek.

Yorum Ekle
Yukarı Git